pl
CHOOSE
LANGUAGE:
EN
DE
FR
EN
DE
FR
EN
DE
FR

DORA METAL Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

1)     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę w Spółce jest DORA METAL Sp. z o.o. - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000125512, nr REGON: 572000178, nr NIP: 7630003707.

2)     Cele przetwarzania Pani  / Pana danych  osobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Spółce określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3)     Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez DORA METAL Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4)     Przysługują Pani / Panu prawa:

-       dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

-       sprostowania (poprawiania) danych,

-       usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

-       do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

-       do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

-       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

-       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)     Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

6)     Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z DORA METAL Sp. z o.o. – firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, kancelarie prawne.

7)     Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8)     Podanie przez Panią / Pana danych osobowych DORA METAL Sp. z o.o., jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Spółce.

9)     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować::

-       telefonicznie: (67) 2553441

-       drogą elektroniczną: info@dora-metal.pl

-       osobiście w siedzibie Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

 

Prezes Zarządu DORA METAL Sp. z o.o.

Aktualności - lista
20 - 12 - 2019
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
Wesołych Świąt...
20 - 12 - 2019
NIECZYNNE W OKRESIE ŚW.
Informujemy,że w Wigilię...
100% Profesjonalizmu

Naszą misją jest oferowanie szerokiej gamy wysokiej jakości produktów, cenionych przez Klientów.

czytaj więcej...