pl
CHOOSE
LANGUAGE:
EN
DE
FR
EN
DE
FR
EN
DE
FR

Nasza firma realizuje Projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności, innowacyjności oraz rozszerzenie działalności eksportowej spółki Dora Metal poprzez działania inwestycyjne mające na celu wprowadzenie do oferty nowych oraz udoskonalonych produktów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców.

Zakupione w ramach Projektu nowe, innowacyjne maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne prawne, w połączeniu z prowadzonymi wcześniej pracami badawczymi umożliwią wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów (urządzenia chłodnicze i mroźnicze, oraz urządzenia do wentylacji).

Planowane efekty

W wyniku realizacji Projektu zostanie wprowadzona do oferty nowa rodzina produktów – szaf chłodniczych i mroźniczych, oraz zostanie udoskonalona i rozszerzona rodzina urządzeń do wentylacji (okapy i wyposażenie dodatkowe).

Wprowadzenie nowych produktów jest możliwe dzięki przeprowadzonym pracom badawczym, w wyniku których opracowane zostały całkowicie nowe rozwiązania o odmiennych właściwościach. Wspólnymi cechami dotychczas oferowanych produktów i nowo wprowadzanych będą tylko przeznaczenie i nazwa.

Nowa gama produktów chłodniczych i mroźniczych będzie charakteryzowała się wykonaniem z materiału o wyższej odporności na korozję, grubszą izolacją i zastosowaniem czynnika chłodniczego R-290, który jest bardziej proekologiczny.

Odbiorcami nowych i udoskonalonych produktów będą firmy, z którymi dotychczas firma współpracowała oraz nowe firmy, które wyrażają zainteresowanie produktami, o które zostanie rozszerzona oferta. Produkty będą zawierały innowacyjne rozwiązania odróżniające je od produktów konkurencji.

Wśród 3 najważniejszych grup klientów (pod względem osiąganych przychodów) można wymienić: kuchnie gastronomiczne (szkoły, szpitale, hotele, puby itp.), sieci handlowe oraz prestiżowe obiekty gastronomiczne.

Realizacja Projektu wpłynie również w znaczący sposób na wzrost efektywności produkcji. Zakupione w ramach Projektu maszyny i urządzenia pozwolą nie tylko na wzrost jakości oferowanych produktów, ale również przyczynią się do wzrostu wydajności produkcji.

Wartość projektu: 7.611.240,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2.165.800,00 PLN

ZAPYTANIA

 

 

WYNIKI PRZETARGÓW

Aktualności - lista
30 - 05 - 2019
OBSŁUGA HANDLOWA W KATOWICACH – ZMIANY!
Szanowni Klienci Uprzejmie...
21 - 05 - 2019
KUCHARZ DOKOSNAŁY
16.05.2019r. w Centrum...
100% Profesjonalizmu

Naszą misją jest oferowanie szerokiej gamy wysokiej jakości produktów, cenionych przez Klientów.

czytaj więcej...