W dniach 19-22 marca odbyły się kolejne edycje Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. W.Kandulskiego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Butki. Dora Metal po raz kolejny wsparła te przedsięwzięcia użyczając profesjonalnego sprzętu i fundując upominki dla finalistów kulinarnych zmagań.

Organizatorem i gospodarzem turniejów był po raz kolejny Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich w Poznaniu, a spółkę Dora Metal podczas wydarzenia reprezentował Dyrektor sprzedaży regionalnej Adam Wiza.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.*

*https://www.zsps.poznan.pl/index.php/cukierniczy/