Nowoczesna filtracja w okapach Dora Vent

logog dora vent
obnizaj rachunki za prad Duży

HoodLight UV

Technologia oparta na promieniowaniu UV-C ozone, przeznaczona do uzyskania bardzo wysokiej skuteczności filtracji wyciąganego powietrza oraz niwelowania zapachów.

uv w okapach dora vent Duży

Inteligent Hood

Rozwiązania techniczne w zakresie kontroli, regulacji, sygnalizacji w okapach w celu maksymalnej oszczędności energii elektrycznej.

Inteligent Hood dora vent

Zadzwoń do nas!

Dowiedz się więcej od naszego doradcy.

  • Wywiew i nawiew powietrza do obiektu w stosunku 1:1, czyli ok. 20000 m3/3
  • Na podstawie naszych wyrobów, ogólny wskaźnik zwrotu z inwestycji PBP oscyluje w okolicy od 12 do 18 miesięcy.
  • Wartość ta będzie się znacząco zmieniać wraz ze zmianą kosztów energii.

 Inteligent Hood

 

Profesjonalna kuchnia gastronomiczna z profesjonalną wentylacją charakteryzuje się nie tylko nowoczesnym wyposażeniem, ale również maksymalnymi wymiernymi korzyściami dla użytkowników. Tymi wymiernymi korzyściami są bardzo duże oszczędności finansowe pochodzące z odzysku ciepła z wyciąganego powietrza oraz minimalizowanie kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wentylacji kuchni. Aby te zyski były jak największe został opracowany indywidualnie konfigurowany system wentylacji  Inteligent Hood™ składający się z:

Automatyczne sterowanie centralą wentylacyjną

 Pomiar temperatury
 i wilgotności w pomieszczeniu

Monitoring obiektowy
- możliwość kontroli w pomieszczeniu np. otwarcia drzwi, czujnik dymu, czujniki zalania

Zdalna komunikacja umożliwiająca kontrolowanie i ewentualne zmiany w zakresach pomiarowych

Panel dotykowy
LCD jako opcja wyposażenia zamienna z panelem tekstowym

Inteligent Hood dora vent

 Inteligent Hood™

Energooszczędność w Profesjonalnej Kuchni

01.

Minimalizowanie kosztów

System wentylacji Inteligent Hood™ w aspekcie minimalizowania kosztów energii elektrycznej polega na inteligentnym dostosowaniu parametrów wentylacyjnych w zależności od warunków panujących pod okapami. System ten rozpoznając obciążenie pod danym okapem zwiększa lub zmniejsza wydatki powietrza wraz z możliwością wyłączenia wyciągu dla danego okapu pod którym w danym momencie nie jest realizowany żaden proces termicznej obróbki.

02.

Odzyskiwanie ciepła

System wentylacji Inteligent Hood™ w aspekcie odzysku ciepła polega na odpowiednim dobraniu głównych komponentów tego systemu na podstawie projektu technologicznego kuchni gastronomicznej. System ten charakteryzuje się bardzo dużą sprawność filtracji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza sięgający do 99,8% przy zastosowaniu dodatkowego stopnia filtracji z filtrów w technologii UV-C.

Tak duża sprawność filtracji zapewnia użytkownikowi maksymalny odzysk z rekuperacji. W tym układzie świeże powietrza dostarczane do pomieszczenia jest praktycznie w całości ogrzewane przez powietrze wyciągane przez okapy.

03.

Bezpieczeństwo

Wraz z energooszczędnością należy pamiętać o bezpieczeństwie własnej lub projektowanej inwestycji. Nasze okapy spełniają obowiązującą w Polsce normę PN-EN 16282-2. Na rynku są okapy z filtrami cyklonowymi które nie spełniają tej normy narażając inwestorów na poważne straty, a mianowicie:

  • Norma nie dopuszcza filtrów tłuszczowych gromadzących tłuszcz ze względu na duże ryzyko powstania pożaru i spalenie całego układu wentylacyjnego;
  • Wszystkie typy stosowanych okapów muszą mieć pochylone filtry mające na celu zwiększenie higieny pracy i zapobieganie kapaniu tłuszczu na potrawy;
  • Brak rynienek wokół okapu stwarza zagrożenie kapania osadzonych zanieczyszczeń wewnątrz okapu do przygotowywanych potraw

04.

Zwrot z inwestycji

Zoptymalizowany przez nas system wentylacji Inteligent Hood™ dla określonego średniego obiektu gastronomicznego zapewnia inwestorowi stopę zwrotu z inwestycji do 1,5 – 2 lat, w porównaniu do wentylacji bez naszego systemu.

Klient indywidualny lub projektant wentylacji działający w imieniu inwestora otrzymują cały pakiet wentylacyjny do gastronomi który zapewnia maksymalne korzyści oraz prawidłowo działający układ wentylacji  w układzie wywiewno-nawiewnym.

 

HoodLight UV

 

W celu wykorzystania gorącego powietrza z kuchni podczas procesu gotowania, należy zastosować perfekcyjną filtrację zanieczyszczeń, jaką oferuje firma Dora Metal w swoich okapach. Takie możliwości daje nam połączenie technologii MicroDroporaz HoodLight

Powietrze oczyszczone dzięki wykorzystaniu technologii HoodLight™ dostające się do rekuperatora nie powoduje jego zanieczyszczenia, co skutkuje utrzymaniem jego sprawności na deklarowanych parametrach technicznych. Dodatkowo ozon wpływa na oczyszczenie kanałów wentylacyjnych. Energia odzyskana z okapu doskonale nadaje się do podgrzania powietrza lub wody.

Należy pamiętać, że z kuchni wyciągane są ogromne ilości powietrza, które należy uzupełnić z zewnątrz. W zimie powietrze musi być podgrzewane np. -20°C do około 16°C, co dla samej średniej kuchni wyniesie około 10MWh w skali roku.

Zrzut ekranu 2022-08-3 o 13.44.27

 HoodLight UV™

Perfekcyjnie czysta wentylacja

01.

Jak to działa?

Cząsteczki tłuszczu wytwarzane podczas procesu gotowania w pierwszej kolejności
zatrzymywane są przez filtr metalowy. Powietrze oraz małe zanieczyszczenia które się
przedostają przez filtr metalowy poddane są działaniu promieni UV, które powoduje
rozbicie cząstek tłuszczu na cząsteczki mniejsze (fotoliza).

Małe cząsteczki tłuszczu tłuszczów oraz zapachów łączą się z ozonem przekształcając je w dwutlenek węgla, wodę i niewielką ilość pyłu tłuszczowego (utlenianie) które zostają wyrzucone z wywiewanym powietrzem.

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

dora-metal-rycerz

Dora Metal jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce firmą, z długoletnią tradycją i doświadczeniem w projektowaniu, oraz produkcji profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA.

polski-produkt_dora

Polski producent