Odznaka Honorowa “Za zasługi dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

Za wkład poniesiony w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 19 stycznia br. Dora Metal otrzymała Odznakę Honorową Ministra Rozwoju i Technologii. To wyróżnienie podkreśla ponad trzydziestoletnią działalność firmy, innowacyjność i społeczną odpowiedzialność. Odznaka Honorowa “Za zasługi dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.

Odznaka honorowa

Fair Play

Program ,,Przedsiębiorstwo Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne.

W 2019 r. Firma Dora Metal Sp. z o.o. po raz 21 otrzymała tytuł ,,Przedsiębiorstwem Fair Play”.

W 2019 r. Firma Dora Metal Sp. z o.o. po raz 21 otrzymała tytuł ,,Przedsiębiorstwem Fair Play”.

pobrane

The Best of WordHotel

KONKURS "The Best of WorldHotel" PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WorldHotel
Poza prestiżem i możliwością używania znaku graficznego "The Best of WorldHotel"  to okazja do wyróżnienia się na tle innych produktów dostępnych na rynku, a także rekomendacja dla potencjalnych nabywców.

2016 Główna nagroda za Nowoczesne sposoby filtracji w okapach w kategorii ,,Urządzenia i sprzęt dla gastronomii hotelowej”.

274-nag

Złoty Płatnik

Plebiscyt "Złoty Płatnik" to kampania promująca podmioty gospodarcze wyróżniające się wysoką moralnością płatniczą, rzetelnością oraz terminowością regulowania zobowiązań pieniężnych wobec swoich kontrahentów. 

Spośród badanych firm zaledwie co 20 udaje się zachować wysoki wskaźnik moralności płatniczej na poziomie wyższym niż 80 punktów.
Nasz wynik to aż 99 punktów.

Z dumą przyjęliśmy Certyfikat Złoty Płatnik 2014. To dowód, że jesteśmy organizacją zachowującą najwyższe standardy dyscypliny płatniczej, dla której opóźnienia w płatnościach są zjawiskiem praktycznie nieznanym.

certyfikat

Pround of You - Dumni z Was

Główną ideą plebiscytu Proud of You – Dumni z Was jest integrowanie biznesu, nawiązywanie i wzmacnianie relacji gospodarczych oraz docenienie przedsiębiorców przez przedsiębiorców za ich codzienny trud wkładany w pracę na rzecz rozwoju firm oraz regionu, w którym działają. Wielkopolska edycja plebiscytu odbyła się pod patronatem dwóch najważniejszych organizacji gospodarczych regionu – Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  i Loży Wielkopolskiej Business Centre Club.

FirmaDora Metal Sp. z o. o. zajęła 4  miejsce w plebiscycie gospodarczym PROUND OF YOU - DUMNI Z WAS w kategorii Najlepszy Produkt 2015.

239-nag

Ambasador Polskiej Gospodarki

Ambasador Polskiej gospodarki organizowany przy udziale Ministra Spraw Zagranicznych RP - ma na celu nagrodzenie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych.

2012 Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii 'Kreator Rozwiązań XXI wieku
2015 Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii ,,Partner Firm Zagranicznych"
2016 Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii "Najwyższa jakość"
2020 Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii "Kreator Rozwiązań XXI wieku"

2023 Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii "Eksporter"

177-nag

Solidna Firma

Laureaci certyfikatu Solidna Firma stanowią elitarne grono przedsiębiorców wiarygodnych i odpowiedzialnych. Corocznie poddają się procesowi rzetelnej weryfikacji, podczas którego społeczne grona ekspertów – Kolegia Regionalne – oceniają wypełnianie zobowiązań oraz terminowość rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Izbą Celną czy Urzędem Gminy. Równie ważna jest publiczna weryfikacja – w prasie, Internecie, na plakatach – ponieważ najlepszym potwierdzeniem solidności firmy są jej kontrahenci i partnerzy. Nadesłanie udokumentowanych zarzutów co do solidności uczestnika Programu uruchamia dodatkowe działania weryfikacyjne. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firma nie otrzyma certyfikatu, jeśli  zarzuty dotyczą Laureata, certyfikat może zostać odebrany.

Dora Metal otrzymała Certyfikat - SOLIDNA FIRMA 2004,2005,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013

176-nag

Lider Rynku

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja firm, produktów i usług o czołowej i ugruntowanej pozycji rynkowej, oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Konkurs wyłania liderów, pozwala lepiej wykorzystać atuty lidera. Rozstrzygany jest w kategoriach: firma, produkt, usługa, obejmując przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe.

Konkurs Lider Rynku pobudza ducha rywalizacji rynkowej która należy do najistotniejszych elementów strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Rywalizacja uskrzydla w osiąganiu strategicznych celów rynkowych, sprzyja budowaniu silnej, stabilnej i wartościowej marki.

Konkurs adresowany jest do Najlepszych firm w Polsce, niezależnie od wielkości, formy prawnej, organizacyjnej czy formy własności, od rodzaju czy obszaru prowadzonej działalności. Konkurs rozstrzygany jest w oparciu o zasady rywalizacji. Laureaci wyłaniani są metodą porównawczą konkurencyjnych zgłoszeń jako najbardziej właściwą i obiektywną formą wyłaniania najlepszych na rynku polskim firm, produktów i usług.

W konkursie Lider Rynku - w odróżnieniu od innych tego typu projektów w Polsce - nie ma zasadady uznaniowości. Wygrywa najlepszy, co gwarantują przepisy regulaminu konkursu, będącego załącznikiem zgłoszenia - umowy zawartej pomiędzy uczestnikiem a organizatorem.

Tę nagrodę Dora Metal otrzymała w roku 2002

174-nag

Medal europejski

Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli   jest organizatorem niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Dora Metal wielokrotnie zdobywała tę niezwykle prestiżową nagrodę

 • Medal Europejski dla Wyrobów - Edycja III - 2001
 • Medal Europejski dla Wyrobów - Edycja V - 2002
 • Medal Europejski dla Wyrobów - Edycja  IX - 2004
 • Medal Europejski dla Wyrobów - Edycja XV - 2007
 • MEDAL EUROPEJSKI 2010- Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
 • MEDAL EUROPEJSKI 2011- Urządzenia i meble BAR line
 • MEDAL EUROPEJSKI 2012 Kompleksowe wyposażenia kiosków gastronomicznych na przykładzie Stadionu Miejskiego w Poznaniu
 • MEDAL EUROPEJSKI 2013 dla Wyrobów za Moduł Hot Dog
 • MEDAL EUROPEJSKI 2014 dla linii ciągów wydawczych ERIK
 • MEDAL EUROPEJSKI 2015 za monoblok
 • MEDAL EUROPEJSKI 2017 za urządzenia do zabudowy
 • MEDAL EUROPEJSKI 2016 za ,,Nowoczesne sposoby filtracji w okapach"
 • MEDAL EUROPEJSKI 2021 za Linię "Higiena i Bezpieczeństwo"
 • MEDAL EUROPEJSKI  2022 za "Szafę chłodniczą z monitoirngiem"
 • MEDAL EUROPEJSKI 2023 za "MultiChef - mobline stanowisko z chłodzonym blatem"
csm_medal-europejski-BIBUS-MENOS_d02c1cf959

Najlepsza Oferta Targowa EUROGASTRO

Nagroda przyznawana przez niezależne Jury Międzynarodowych Targów EUROGASTRO, w którym zasiadają wybitni eksperci z branży m. in. Znanych szefów kuchni, restauratorów i specjalistów HoReCa.

Dora Metal:

Nagroda za Najlepszą Ofertę Targową w kategorii Akcesoria EUROGASTRO 2000

Nagroda za Najlepszą Ofertę Targową w kategorii Urządzenia Techniczne EUROGASTRO 2003

2008 - Nagroda za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe w kategorii "urządzenia dla gastronomii

2009 - Nagroda główna w kategorii „Wyposażenie i oprogramowanie dla sal restauracyjnych i barów” za ciągi wydawcze.

2013 - Nagroda główna w kategorii Sprzęt, akcesoria i surowce dla cukierni, lodziarni i piekarni, za witrynę chłodniczą z wanną.

2015 - Nagroda za CIĄG WYDAWCZY ERIK w konkursie na Najlepszy Produkt EURO GASTRO 2015 w kategorii ,,Sprzęt i akcesoria do ceteringu".

2016 - Wyróżnienie za nowoczesne sposoby filtracji w okapach w kategorii ,,Wyposażenie zaplecza kuchennego – sprzęt ciężki i meble”.

172-nag

Złoty Laur Międzynarodowych Targów Logistycznych

Nagroda przyznawna za wyrżniające walory użytkowe i ekonomiczne wyrobów prezentowanych na targach MTL Logistyka, przeznaczonych dla logitycznego zabezpieczenia Wojska Polskiego i formacji podległych Ministroi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Nagroda jest przyznawana przez Radę Programową MTL Logistyka.

Dora Metal trzykrotnie odbierała Złoty Laur Międzynarodowych Targów Logistycznych

 • Złoty Laur Międzynarodowych Targów Logistycznych - LOGISTYKA 1997 
 • Złoty Laur Międzynarodowych Targów Logistycznych - LOGISTYKA 1999 
 • Złoty Laur Międzynarodowych Targów Logistycznych - LOGISTYKA 2000
171-nag

Złoty Medal MTP

Złoty Medal - rekomendacją ekspertów
Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana – po wnikliwej ocenie ekspertów – innowacyjnym produktom najwyższej jakości.

Dora Metal:

 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich - POLAGRA 1997
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich - POLAGRA 2001
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich - POLAGRA 2008
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich - POLAGRA 2010 / GASTRO TRENDY 2010
170-nag

Odznaka Honorowa Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 2022

 

Zrzut ekranu 2023-08-7 o 12.13.16

I-Wielkopolska 2022

„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii: „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski” za Komorę do dezynfekcji ozonem.

logo i wielkopolska
Bądź na bieżąco - zapisz się na newsletter
dora-metal-rycerz

Dora Metal jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce firmą, z długoletnią tradycją i doświadczeniem w projektowaniu, oraz produkcji profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA.

polski-produkt_dora

Polski producent