Zdobyliśmy Medal Europejski za urządzenie MultiChef – mobilne stanowisko z chłodzonym blatem. Dowiedz się więcej o produkcie MultiChef klikając w przycisk.

Więcej o nagrodzie:

Medal Europejski to nagroda przyznawana przez Business Centre Club (BCC) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie współpracy europejskiej, rozwoju przedsiębiorczości oraz promocji europejskich wartości. Business Centre Club to organizacja skupiająca przedsiębiorców, ekspertów i osoby związane z biznesem, którzy dążą do rozwijania współpracy gospodarczej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Nagroda Medal Europejski jest przyznawana jednostkom, instytucjom, organizacjom oraz osobom, które wyróżniają się swoim wkładem w rozwój europejskiej gospodarki i budowanie silnych więzi między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Nagroda jest uznaniem dla tych, którzy przyczyniają się do integracji europejskiej, promują idee współpracy i budują mosty pomiędzy różnymi kulturami i gospodarkami.

Kryteria oceny przyznawania Medalu Europejskiego mogą obejmować takie elementy jak:

  1. Realizacja projektów o znaczeniu europejskim.
  2. Wspieranie współpracy międzynarodowej na polu gospodarczym.
  3. Promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości.
  4. Budowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki w Europie.
  5. Aktywna działalność na rzecz integracji europejskiej.

Otrzymanie Medalu Europejskiego jest prestiżowym wyróżnieniem, które podkreśla znaczenie osiągnięć i zaangażowania w promowanie europejskich wartości. Nagroda jest przyznawana na uroczystej gali, podczas której laureaci otrzymują medal oraz certyfikat potwierdzający ich zasługi.

Medal Europejski przyznawany przez Business Centre Club stanowi swoisty symbol uznania dla tych, którzy przyczyniają się do budowy silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy poprzez rozwój gospodarczy, współpracę oraz promowanie europejskich ideałów.